Vinterfugler i norge

By in
No comments

Norge Husdyr Latinske navn Mobil versjon Referanser Rovdyr i Norge Siste endringer Skadedyr Systematikk Truede virveldyr i Norge Vinterfugler i Norge . Dette er en oversikt over mange fugler som hekker, har fast tilhold eller som er innom Norge i løpet av et vanlig år. Det finnes helt klart arter som ikke er listet opp .

Fugler kan ha ulike farger og tegninger til ulike årstider, ungfugler er ofte litt. Forflytninger: En god del grønnfinker overvintrer i Norge, mens andre trekker til . Trekkfugl, men man overvintre i sørlige Norge, da ofte i store streifende flokker. En del av fuglene våre overvintrer i Norge istedenfor å fly til varmere strøk. Et fuglebrett er derfor en kjærkommen energikilde som mange fugler benytter seg . Norgeslisten er delt inn etter kategoriene som er anbefalt av Association of European Records and Rarities Committees (AERC), og funn av fugler i Norge . Det er her også norske låvesvaler tilbringer vinteren. Spettmeisen holder seg i Norge hele året.

Den blir cm stor, og er en av de vanligste fuglene i Norge. Ingen bokfinker synger likt, så om du er riktig heldig og hører godt etter, så kan det .