Vas visuell analog skala

By in
No comments

Språkspalten – I klinisk praksis er bruk av visuell analog skala vanlig, men er det riktig begrep man benytter? Forskjellige varianter av visuell . VAS, navn på en mye brukt målemetode for å gradere subjektive symptomer eller plager.

Senere års forskning og praksis går i retning av å benytte numerisk smerteskala i stedet for den kanskje mer kjente Visuell Analog Skala (VAS). Type test: En VAS skala er en rett, cm lang linje, hvor endene beskriver henholdsvis den positive og negative . VAS (Visual Analog Scale) til postoperative pasienter som har. Smerter og smertekartlegging ved hjelp av Visuell Analog Skala.

For å angi smerteintensitet bruker vi en enkel skala fra – som kalles VAS-skala (Visuell Analog Skala). Type instrument: En VAS skala er en rett, cm lang linje, hvor endene beskriver . Pasienten bes om å sette et kryss på en cm lang linje med to endepunkter, der den ene . Udviklingen af den visuelle analoge skala (VAS) har imidlertid ændret denne holdning. VAS-skalaen blev udviklet i 1930’erne med henblik på vurdering af .