Tilrettelagt arbeidstid småbarnsforeldre

By in
No comments

Informasjon om redusert arbeidstid som Arbeidstilsynet har sammenfattet. Her forklares blant annet fremgangsmåte, hvem som kan få redusert arbeidstid og på . Arbeidsmiljøloven har ingen konkrete bestemmelser som direkte gir småbarnsforeldre, eller aleneforsørgere, rett til tilrettelegging av arbeidstiden.

RETT TIL REDUSERT OG FLEkSIBEL ArBEIDSTID. LåNEkASSENS ORDNINGER FOR SMåBARNSFORELDRE. Noen som vet om man har noen rettigheter ang tilrettelegging av.

Redusert arbeidstid har jeg tenkt på, men det er det med pengene da.

Når det kommer til dette med tilrettelegging av arbeidsti så har jeg en. Dessverre før jo også dette med seg en del mer ubekvem arbeidstid . I slutten av april kom KrF med et forslag om en støtteordning for småbarnsforeldre som ønsker å tilbringe mindre tid på jobben og mer tid sammen med barna . En del arbeidstakere kan ha behov for og rett til redusert arbeidstid – av ulike. Linn Jeanette Olsen ba om redusert arbeidsti men jobben sa nei. Arbeidsmiljøloven gir arbeidstaker rett til redusert arbeidstid i en periode.

Arbeidstakers rett til redusert arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10–2. Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett til å redusere sin arbeidstid når. Når det gjaldt tilrettelegging av kvinnens arbeidstid spesielt, fant ombudet at.

Bestemmelsen tar særlig sikte på blant annet småbarnsforeldre. Er du arbeidstaker og ønsker tilrettelegging eller omplassering, søker du på. Hvis du kan redusere arbeidstiden og fortsatt være i jobb, kan du få graderte . En samtale gjør det lettere å planlegge og tilrettelegge for hver av disse fasene, enten det.

Har en venninne som sliter med angst til tider. Hun har ett barn i barnehage og ett i skolen. Ingen nekter deg å søke deg vekk fra turnustjeneste og inn i mer vanlig arbeidstid. Igjen, arbeidsgiver i en IA-bedrift skal tilrettelegge i forhold til sykdom.

Det skal foretas en konkret vurdering og aveiing mellom arbeidstakers og virksomhetens forhold. Bestemmelsen tar særlig sikte på småbarnsforeldre, personer . Sju og en halv til åtte timers arbeidsdag, i tillegg til en time til henting,.