Taksering av gamle ting

Eksempler på sider: loftet-antikviteter. Auksjon i Bruktbutikken Gammelt og Nytt i Askim. Salgsutstilling over en enestående samling Vor ære og vor magt.

Her kan vi legge inn bilder av gamle møbler og ting eller annet som vi ønsker å få vite hvor de kommer fra, historie, hvor gammelt det er og evt verdi. At gamle ting har affeksjonsverdi, er det ingen tvil om. En antikvar håndterer bare gamle bøker.

Er det antiviteter (over 1år) kan en takst hos en takstmann være på sin plass.

Tone McLeod , daglig leder i antikvitetshandelen Sølvfunn, takserer daglig verdier for folk som skal selge gamle sølvting. MØBELTJENESTER påtar seg taksering og vurdering av gamle og nye møbler. Forhåndsvurderingen avspeiler forventet salgspris på auksjon hos oss. Vi utfører også forsikringstakst og takst for skifte og dette blir fakturert etter medgått tid.

Brudekrone, Jens Pettersen Smith eller Smitt. Blomqvist utfører taksering for forsikring, salg og takst for skifte. Dersom bildet eller gjenstanden legges . Så min interesse for gamle ting ble en slags forlengelse av dette.

Nå samarbeider jeg med Fineart med å taksere kunst for annenhåndsmarkedet.