Svarteliste planter 2012

Artsdatabanken oppdaterte i 20oversiktene over fremmede arter, og gjorde en vurdering av økologisk risiko for fremmede arter som kan reprodusere her til . Derfor-er-disse-plantene-svartelistet-8511b. Og disse artene er det forbud mot.

Må du fjerne plantene du har fra før? Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 20lansert. Gå til Norsk svarteliste 20- Fremmede arter i Norge- med norsk svarteliste 20ble lansert under konferansen Natur 20i juni 2012.

Mange av disse artene er hageplanter, og dem kan du lese mer om på våre sider om miljøvennlige hager.

Artsdatabankens svarteliste med 1blomster og planter er kjent for mange. Disse er listet i Norsk svarteliste 2012. Samtlige av disse er planter i de to største risikokategoriene, svært høy og høy risiko.

Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012.