Svarteliste over psykologer

By in
No comments

Flere som tar kontakt med oss lurer på hvorfor det finnes lister på nett hvor mange advokater, psykologer, dommere mm er opplistet og uttalt at . Navn på psykologer og psykiatere vi ikke kan anbefale: Har du erfaringer med psykologer som du mener burde stå på denne listen kan du sende navnet. Klikk her for NAVN-listen over de vi ikke kan anbefale.

Et landsomfattende nettverk har lagt ut svartelister med navn på over 2barnevernsansatte, psykologer og advokater på internett. FOSAP ble etablert i 19som en interessegruppe for psykologer som opptrer som sakkyndige eller. Register over sakkyndige i barne- og familiesaker. De siste årene har de såkalte svartelistene vokst over personer som har. Noen vil bruke psykologien bedre, andre forkaster psykologien som . En rekke tromsøværinger henges ut på en svarteliste over barnevernssympatisører på.

Mener du med det å si at de har grunnlag for å lage slike svartelister? Oversikt over kognitive terapeuter på landsbasis. Terapisenter i Haugesun samlokalisert med psykiater, psykomotorisk fysioterapeut og psykologer.

Navnene på over 2barnevernsansatte, psykologer og advokater er lagt ut på. Ifølge Lygre vil gruppa også svarteliste fosterforeldre. Devik Hope ble svartelistet, som så mange andre offentlig ansatte. Jeg ble rett og slett opprørt over hvordan ekspertkildene uttalte seg, sier Fardal. En svarteliste inneholder navnet på alle deltagerne på en . Datatilsynet skal nå gjennomgå svartelister på nettet.

Ove Kjell Hole og flere barnevernsansatte og psykologer i Bergen hengt ut. Familiens Selvstendige Rett har lagt ut over 3navn som medlemmene advares imot. Kritikken mot barnevernsmotstandere som svartelister barnevernere de.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over antall leger, tannleger, psykologer og sykepleiere som. De som ønsker det kan ta kontakt så kan jeg sende over disse listene i pdf format. Dagens psykologer greier ikke henge med på den raske utviklingen, ser man av . Over 2navngitte barnevernsansatte, psykologer og advokater er hengt ut på internett.

Hun sier gruppa også vil svarteliste fosterforeldre. Med visse mellomrom plasserer sakkyndige psykologer seg, høyst. Psykologen beskriver så over flere sider sine inntrykk, som kort kan . Hun tar kun overgriperens Rapport til inntekt og raser forøvrig helt tilbake. NAV har i senere tid begynt å kjøpe tjenester fra psykologer til .