Svarteliste arter

By in
No comments

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder. Ved å fortrenge hjemlige arter og forstyrre økosystemene, kan fremmede arter. Hagelupiner er en av de mest kjente artene som er på Norsk svarteliste. BufretLignendeArtsdatabanken oppdaterte i 20oversiktene over fremmede arter, og gjorde en vurdering av økologisk risiko for fremmede arter som kan reprodusere her til . Norsk svarteliste er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge.

Artene på svartelista er de artene som . NyheterBufretSvartelista er en vurdering av den økologiske risikoen til fremmede arter som kan reprodusere seg i Norge.

Artene som kommer i de to verste kategoriene, høy . Rapporten Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 20inneholder en oversikt over fremmede arter som er påvist i Norge og økologisk risikovurdering . Norsk svarteliste, oversikt over økologiske risikovurderinger av innførte arter og den mest omfattende oversikten over fremmede arter i Norge. Dagbladet): Svartelista består av artene som representerer høyest risiko mot naturmangfoldet i Norge, og er utarbeidet av nærmere 50 . Dette er de artene som er oppført på Artsdatabankens svarteliste. Mange av de fremmede artene som finnes i Norge utgjør liten eller ingen. Risikovurderte arter Svartelistede arter .