Subtraktiv

By in
No comments

Subtraktiv fargeblanding forklarer hvordan fargenyanser oppstår når vi betrakter overflater som inneholder pigmenter som absorberer noen bølgelengder av . Additiv og subtraktiv fargeblanding. Subtraktiv fargeblanding, fargeblanding som primært bygger på lysets absorpsjon og refleksjon i materien, f.

Additiv fargeblanding er blanding av lysfarger. Når fargene blander seg på en TV-skjerm eller en dataskjerm er det additiv . Mens additiv fargeblanding forholder seg til lys, dreier subtraktiv fargeblanding seg om pigmentfarger. Subtraktive farger (eller pigmentfarger) er de farger vi ser . To måder at gengive farver på: Additiv og subtraktiv farveblanding.

Der er to måder at gengive spektrets farver på i praksis. Den ene er additiv farveblanding, . Siden 19har vi, i nært samarbeid med Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU, jobbet med additiv, subtraktiv og hybrid tilvirkning. De første oppgavene er matematikkoppgaver der elevene skal regne areal av sammensatte geometriske figurer.

Denne oppgaven er en tilleggsoppgave til oppgaven ADDITIV OG SUBTRAKTIV FORM som også ligger ute på fyr.