Storfamilie definisjon

By in
No comments

Storfamilie, familieform som omfatter flere generasjoner og sidegrener, og som følgelig har flere medlemmer enn kjernefamilien. Betydningen av storfamilien kan variere noe avhengig av hvor. Selv med denne litt streng definisjon, kan betydningen da fortsatt være .

Dimensjoner i konstruksjonen av identitet (Fagstoff, nb) . Definisjon av storfamilie i Online Dictionary. Norsk oversettelse av storfamilie. Kor mange barn må en ha før en blir storfamilie?

Eller er storfamilie en definisjon på oldeforeldre, besteforeldre, foreldre, tanter, onkler, barn og . Familien er en viktig ramme rundt menneskenes liv i det norske samfunnet som ellers i verden. Men hva som er en vanlig familie avhenger av hvem man spør, . I bondesamfunn er det derfor vanlig at storfamilier bor og jobber sammen, og at også. En slik definisjon kan diskuteres, og blir diskutert i akademiske miljøer. En definisjon av storfamilier er rett og slett en familie som strekker seg utover kjernefamilien med andre slektninger, som tanter, onkler og besteforeldre.

Men vi forsøker likevel å definere begrepet.