Støpe såle til støttemur

By in
No comments

For å utnytte tomten vår maksimalt, ønsker vi å bygge en støttemur fra. Husk på at mur og pussesand skal ha maks kornstørrelse på 3-mm. Denne kan kjøpes ferdig, men mange velger å støpe en såle selv. Mur av betong trenger alltid en støpt såle.

Ved bygging av natursteinmur på telefarlig grunn bør du også støpe såle. At jernet er rustent når det støpes inn gjør for øvrig ingen ting. Alle skjøtejern fra såle og opp i blokk, samt jern i hjørnene (ved mur i vinkel) må bøyes til i 90 . ASAK Miljøstein viser deg hvordan du setter opp en støttemur.

Med såleblokker: Under en mur er det som regel enklest med såleblokker. Du kan støpe i rør eller i forskaling, eller du kan mure blokker. Kan man sette opp mur uten å støpe?

Der du har mye fukt i grunnen ville jeg ha støpt plate, pga daa binder du. Vi skal sette opp en støttemur i hagen, for å hindre utrasing i en skråning ned mot gårdsplassen. Sålen må være brei slik at muren blir som ein L sitt frå sida. Har også tenkt på en mur av leca, men vet ikke helt hvordan dette blir.

Skal du forskale og støpe en støttemur må du først støpe en såle.

Den er et fullgodt alternativ til å støpe såle på stedet. Grunnarbeid og støping av såle til støttemur. Muren skal være meter lang og ca meter høy. Bygge forskaling, armere og støpe såle for støttemur.

NB: Jeg graver bort det som er av jord og legger på pukk der det er steinete slik at det er . Da slip- per du å plundre med vanskelige løsninger, og får en mur som ikke sprekker. Blokkene kan hugges direkte til etter fjellet, eller du støper en vannrett såle . Forenkler grunnarbeidet – ingen behov for støping! Legges rett på avrettet pukk og såle elementene er armert med to stk.

Vær nøyaktig med sålen og første murskift, da blir muren rett og lett å montere oppover. Alternativt støpes det såle på stedet. En slik mur står egentlig akkurat på vippen til å lene seg framover,.