Søke bruksendring kjeller

By in
No comments

Enklere å gjøre om loft og kjeller til boligareal – men husk søknad. Dette er for eksempel i saker hvor det er søkt om bruksendring uten . Men du må fortsatt søke kommunen om bruksendring.

Jeg har nettopp kjøpt en enebolig hvor jeg ønsker å søke om bruksendring av kjelleren til varig opphold. Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue? Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet er søknadspliktig. Søkna prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal forestås av foretak .

Dersom du for eksempel bor i en flermannsbolig, der kjeller og loft er. En søknad om bruksendring av slike arealer kan du ikke søke om selv. Nye byggeregler for bruksendring i eldre boliger – spørsmål og svar . Loft, kjeller og trappegang som er del av et fellesareal vil falle utenfor. Forutsetninger for å søke selv om bruksendring:.

Utleie, boenheter og søknadsplikt – særlig om utleie av bolig i kjeller. Om det er nødvendig å søke om bruksendring beror på om arealet som skal innredes er . Du må SØKE hvis endringen er: Ikke beslektede næringsformål; Fra bolig til næringsformål eller fra næring til boligformål; Fra fritidsbolig til bolig; Fra kjeller, loft .