Skyldmark betyr

Skyldmark var en betegnelse på matrikkelskyld som ble innført ved matrikkelrevisjonen i 1886. Ved denne matrikkelrevisjonen ble alle matrikulerte eiendommer . Alle eiendommene i landet ble da samlet verdsatt til 50skyldmark, og hver skyldmark var inndelt i 1øre.

Ut fra dette ble hver enkelt eiendom tildelt . Skyldmark, enhet for angivelse av jordeiendoms skatteevne. Artikkelen er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon. Etter 18var skyldmark =1øre; slik at eigedomen på mark ører .

Ved denne matrikkelrevisjonen ble alle matrikulerte . Er det hvor mye gjeld det er på gården? I 18var regneenheten skyldmark = 1øre. Ordet matrikkel kjem av det latinske ordet matriculum og betyr liste, rulle.

Det vert innførd ny eining for skyldsetting, skyldmark som tilsvarar 1øre. Matrikkelen 18er en oversikt over jordeiendommer i hele landet og. Retningslinjene er gjengitt i Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, 188 jfr.

Teksten er skannet inn fra boka: I. Det betyr at han da var minst år, som var myndighetsalderen på den tida. Bruket er skyldsatt i 18fra bnr. Dette er andre halvparten av farsgården, løpenummer 16 som ble delt mellom to brødre.

I hovedsaken gjelder den regel at alle bruk som i følge den trykte matrikkel av 19hadde større skyld enn skyldmark, er tatt med. Skyldsystemet: naturalier, senere penger, fra 18skyldmark à 1øre. Nordre Langebrekke (skyld mark 00).

Sukke (en tid underbruk under Ruelsrød) betyr senkning, fordypning. Eiendomsskatt er en skatteform med lange tradisjoner i Norge. Det ble da fastsatt at eiendomsskatten ikke skulle utgjøre mer enn kr pr skyldmark.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp. Den samlede skyldmark er i dag (2013) på 7-mål.