Skylddelingsforretning

By in
No comments

En skylddelingsforretning var et offisielt norsk dokument som tildelte matrikkelskyld til en ny grunneiendom og beskrev grensene for den. En skylddelingsforretning var et offisielt dokument som tildelte nye eiendommer matrikkelskyld etter eldre regelverk. Dokumentet inneholdt blant annet den nye .

Grensebeskrivelser finner du i tinglyste skylddelingsforretninger. En skylddelingsforretning beskriver en fast eiendoms opprinnelse, det vil si hvordan den er . Skylddeling, deling av fast eiendom.

Opprinnelig deling av skyld ved utparsellering av eiendom. Ved skylddelingsforretning for å fastslå . En oppmålingsforretning (tidl. delingsforretning og før det skylddelingsforretning) er den formelle delen av opprettelsen av en ny grunneiendom . Her finner du betydninger av ordet Skylddelingsforretning. Du kan også legge til en definisjon av Skylddelingsforretning selv . Skylddelinger eldre en ca 19har statsarkivet i Trondheim.

Hvordan skaffe kopi av skylddelingsforretning ? Frem til i dag er eiendomsgrensene fastlagt og beskrevet enten i skylddelingsforretning eller i målebrev. Formålet med oppgaven er å belyse anvendelsen av skylddelingsforretninger i dag, og de problemer som eventuelt oppstår ved bruk av .