Skjerming mot nabo

By in
No comments

I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot . En levegg som skal skjerme mot vin bør ikke bygges helt tett.

Skjermveggen ikke er til ulempe for nabo eller omgivelser. Et lite redskapskjul ved levegg mot nabo, her fantes et høyt gjerde fra før. Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen.

I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene.

Skal veggen bare brukes til å skjerme mot innsyn, er det kanskje. I rekkehusbebyggelse kan du bygge i skillet dersom naboen samtykker. Gjerde mot nabo kommer inn under plan-og bygningslovens. Mange har nydelige verandaer, terrasser eller uterom som benyttes til soling, kaffekos og hyggelig samvær.

De færreste ønsker da innsyn fra naboer eller vind . Nye regler gjør at naboen kan bygge større uten hverken å søke. Jeg har satt opp gjerde mot nevnte nabo.