Skilter i trafikken

By in
No comments

Det finnes nesten 3forskjellige offentlige trafikkskilt. Her finner du en oversikt over alle skiltene sammen med bestemmelser for hvert enkelt skilt.

Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på. Se bilder av trafikkskilt, og lær deg hva de ulike trafikk skilt betyr. For eksempel: blindvei, gågate, gangfelt, enveiskjøring, møteplass med flere.

Det finnes nesten 3forskjellige offentlige skilt i Norge. Trafikkskilt er lett gjenkjennelige symboler stilt opp ved veier der trafikken krever. I tillegg til at deler av selve teksten er noe forandret, vil vi få noen nye skilter, . Barn viser ofte interesse for skilt og skiltenes betydning.

Barn legger merke til de skiltene som befinner seg i nærmiljøet, de er nysgjerrige og lurer ofte på hva de . De viser deg også hva du kan og ikke kan gjøre i trafikken. Fotgjengere og syklister behøver ikke å kunne alle skiltene som finnes, men du bør kjenne de som .