Sette inn takvindu søknadspliktig

By in
No comments

Jeg skal sette inn stk Veluxvinduer i taket. Endringen vil knapt bli synlig for noen, . Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan.

Du kan også sette inn takvindu så lenge det ikke endrer fasadens karakter. Sette inn og fjerne mindre kjellervinduer og takvindu; Skjære ned en. Skifte ut dør eller vindu hvor lysflaten økes eller reduseres vesentlig.

Er dette søknadspliktig overfor kommunen?

Skal du sette inn nytt takvindu krever det en forenklet byggesøknad til kommunen du bor i. Når er det egentlig nødvendig å søke om å skifte vinduer? I følge Direktoratet for byggteknikk er det normalt ikke søknadsplikt etter Plan- og . Noen ganger kan det å sette inn takvinduer være nok. IKKE SØKNADSPLIKTIG: I motsetning til hva som synes å være.

Jeg ser fra bildene at naboleiligheten også har satt inn velux.