Sandfangkum drenering

By in
No comments

En meget populær løsning er Wavins husdreneringskum, som brukes til bortledning av overvann fra taknedløp og drenering av grunnmur. Jeg planlegger derfor å ordne en drenering for å få bort vannet, men aner. PRO10leveres som nedstigningskum eller sandfangkum. I husdrenskummen samles drenering og takvann – og evt.

Drensrørene som er perforerte (slisser som vann kan renne inn i) legges til en sandfangkum eller en husdrenskum. Derfor vil jeg tro at torvtak er gunstigere å koble mot drenering enn . Vann og fukt fører til råte og muggsopp problemer, som igjen gir dårlig inneklima. Drenering er derfor svært viktig for å hindre fuktinntrengning i . De fleste av oss har ikke forutsetninger for å følge med når entreprenøren graver opp rundt kjelleren og legger ny drenering.

Mengden av asfalterte områder øker samtidig med at klimaet forandres. Den naturlige dreneringen av overvann er begrenset. For å hindre gjenslamming av stikkrenner kan det bygges sandfangkum.

I tillegg er industristeinen utformet slik at den drenerer overflatevann rett ned i. SANDFANGKUM – HJELPESLUK – KUMTOPP. Teleskoppakning for 4mm stigerør (sandfangkum). Ikke inkludert i rammer med langt.

Kontakt oss så tidlig som mulig i. Brukes for å lette adkomsten til dreneringen rundt et hus med mange hjørner. Passer utvendig på 6mm sandfangkum.