Redusert arbeidstid lønn

By in
No comments

Informasjon om redusert arbeidstid som Arbeidstilsynet har sammenfattet. Her forklares blant annet fremgangsmåte, hvem som kan få redusert arbeidstid og på . Redusert arbeidstid betyr redusert lønn, men også en rett til å gå tilbake til opprinnelig stillingsprosent etter en periode.

Arbeidstakers rett til redusert arbeidstid er regulert i arbeidsmiljøloven § 10–2. Lønnen vil bli redusert tilsvarende arbeidstidsreduksjonen. Den reduserte arbeidstiden kan innebære fri enkelte dager i uken, fri annenhver . Arbeidstakere som har fylt år har en lovfestet rett til redusert arbeidstid: Arbeidstaker som har fylt.

Arbeidstaker har ikke rett til lønn for den arbeidstiden som er valgt bort, eller for . Rett til redusert arbeidsti arbeidsmiljøloven § 10-(4) Mange vil. Loven regulerer bare adgangen til arbeidstidsreduksjon, og sier ikke noe om lønn. Nevnte bestemmelse om rett til redusert arbeidstid fastsetter at arbeidstaker som av ”helsemessige, sosiale, eller andre . Det er kun arbeidstiden innenfor den samme stillingsprosent som reduseres.

Bestemmelsen gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Svar: Det er ingen regler i arbeidsmiljøloven om at ansatte etter en viss tid kan redusere stillingsandelen, men likevel beholde full lønn .