Pyramiden egypt

By in
No comments

Pyramidene i Egypt er pyramideformede steinstrukturer fra oldtidens Egypt. De fleste pyramidene ble bygget som graver for landets faraoer (konger) og deres . Verdens historie og samtidshistorie › Afrika › Det gamle EgyptBufretLignende19.

Pyramidene i Egypt er monumentale gravanlegg for konger i Det gamle Egypt. Foreløpige funn tyder på at det kan være gravkammeret til en . Verdens eldste pyramider finnes i Egypt og ble brukt som gravsted for egyptiske faraoer. Restene av en 37år gammel pyramide er nylig oppdaget i Dahshur i Egypt.

Pyramidenes mysterier har til alle tider fascinert. Det finnes utallige teorier om hvordan og hvorfor pyramidene ble bygd. For å forstå hvorfor egypterne bygde . Kairo som betyr den seirende by, er Egypts mektige hovedsta den største byen i Midtøsten og Afrika og et knutepunkt for de tre kontinentene Asia, Afrika og . I over 40år har pyramidene i Giza trollbundet mennesker, og de enorme byggverkene tiltrekker seg fremdeles tusenvis av besøkende hver dag.

For over fire tusen år siden bygde folket i Egypt noen av verdens mest fantastiske byggverk – pyramidene. I ørkenen Giza finnes den størse pyramiden i Egypt. Tilsammen bygde egypterne nesten femti pyramider på litt over .