Pløying av jord

By in
No comments

Jevn pløying sikrer at du senere kan jordarbeide raskt og lite, og. Henriksen forklarer at ved rett jordarbeiding skal jorda være så slett at det . Pløying er vanlig i økologisk landbruk. Pløying er spesielt viktig for å redusere bestanden av rotugras i jorda.

I tillegg til dette lager plogen en overflate . Forside Jord- plantehelse -Ugras i korn, oljevekster og kjernebelgvekster Forebyggende tiltak. Vi kan kort oppsummere at hensikten med pløying er å:.

Ulagelig jord ved pløying vil lage pløyesåle. Klikk deg inn på denne linken Veien til bedre Pløying og oppdater deg. Pløying, det å arbeide jorden med plog, som regel den første jordarbeiding etter at avlingen er høstet (vår- eller høstpløying).

En kort veltefjøl, derimot, bryter velta mer og fører til at jorda smuldrer opp, noe som kan være ønskelig ved pløying av åker. Filmen er en videoinstallasjon tilknyttet fotoutstillingen Matjord i Landsbyhuset i Randaberg. Pløyeguruen Kjell Mangerud hadde folket i si hule hand da det ble arrangert pløyekurs på Sogn Jord og hagebruksskule.