Norske biller

By in
No comments

Derfor er det viktig å gjøre tilgjengelig de opplysninger som finnes om forekomsten av norske biller slik at opplysningene kan anvendes i . Biller Biller utgjør ofte et stort problem for enkelte næringsmiddelbedrifter, hvor de kan formere seg stort, og destruere råvarer. Biller (Coleoptera) er en gruppe av insekter med fullstendig forvandling. En del familier som ikke er funnet i Norge mangler enda norske navn.

Biller har bitende munndeler, vanligvis velutviklede fasettøyne, og antenner av meget. Den største norske billearten (garveren) når en lengde på mm, og . Her ser du en oversikt over alle biller det finnes faktaark om i Skadedyrveilederen.

Biller, insektorden karakterisert ved fullstendig forvandling, bitemunn, fast hudskjelett og to par vinger, hvorav det forreste er harde dekkvinger. Billene er viktige både som nyttedyr og som skadegjørere, og utgjør en viktig del av vår biodiversitet. Dette gjenspeiles i den norske rødlista, . Bekjempelse: Et par biller i huset om våren og sommeren er naturlig og av liten betydning og krever ingen bekjempelse utover fjerning av . I Norge er det til idag registrert noe i overkant av 3. Hefte gir en oversikt over norske biller som ikke omhandles av Danmarks Fauna og .