Norsk svarteliste 2016

By in
No comments

Fremmede arter som er en risiko i norsk natur. Artsprosjektet – støtte til nettverkstiltak . BufretLignendeHagelupiner er en av de mest kjente artene som er på Norsk svarteliste. I denne filmen forklarer vi litt mer om hvordan denne arten oppfører seg og sprer seg i . I alt er det påvist 23fremmede arter i norske områder.

Artsdatabanken har vurdert 11av disse med tanke på om de utgjør en økologisk risiko for stedegne . Norsk rødliste for arter 20er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Norsk svarteliste er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest økologisk risiko på naturmangfoldet i Norge.

Artene på svartelista er de artene som . Norsk svarteliste, oversikt over økologiske risikovurderinger av. Disse er listet i Norsk svarteliste 2012. Forvaltninga av fremmede arter reguleres av Forskrift om fremmede organismer, som trådte i kraft i 2016.

Vet du at hageplanter som spres til natur er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele av artene på Norsk svarteliste er . Dagbladet): Svartelista består av artene som representerer høyest risiko mot naturmangfoldet i Norge, og er utarbeidet av nærmere 50 .