Norsk alfabet vokaler

Her kan du øve deg på alfabetet, vokalene, konsonantene og diftongene. Alfabetet: a, b, c, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, æ, ø, å. Men det er flere lyder enn bokstaver i det norske alfabetet.

For eksempel skiller vi i norsk mellom lange og korte vokaler, og til sammen er det atten vokale lyder i . Her ser du alfabetet med de bogstaver: a, b, c, e, f. Alfabetet med blå konsonanter og røde vokaler. Plakaten er 50xcm, og passer i en standardramme.

Trykkes på 1grams kvalitetspapir. Vi bruker dobbel konsonant for å vise at vokalen foran er kort. Her finner du reglene for når du skal. Det norske alfabetet har ni vokaler. En sammenligning av bokstaven y og lignende.

Norske Lyder gir en innføring i det norske alfabetet; bokstavlyder,. Uttaleregler og unntak, korte og lange vokaler, lydlike ord med ulik betydning osv. Det fungerer ikke med å si de bokstavene vi kan synge er vokaler, det har vi. Lag et lite oppslag med alfabetet med røde vokaler og blå .

Tigrinja er skrevet med Ge’ez-alfabetet, opprinnelig. Det skrives fra venstre til høyre som det norske. Det er konsonanter ganger vokaler i tigrinja-. Alfabet er det sett av symboler eller skrifttegn som gjengir lydene i et.

Hvert av tegnene representerer gjerne en konsonant eller en vokal, . Bokstavene alef, he, vav og jo de såkalte matres lectionis eller halvvokaler, blir brukt som både konsonanter og vokaler. Norsk normalisert, skriftnær uttale er basert på et system med ni vokaler, som tilsvarer bokstavene a, e, i, o, u, y,. Bokstav, Uttale (med dagens norske alfabet) . Røde for vokaler og blå for konsonanter. Alfabetloopen til Mia Norland-Flatebø med store og små bokstaver . Det arabiske og det norske alfabetet Arabisk skrives med det arabiske alfabetet. I norsk skriftspråk gjengis både lange og korte vokaler.

Serien Norsk som andrespråk: undervisningsopplegg i uttale innehol- der omfattende. I det norske alfabetet er det imidlertid “bare” vokaler. Polsk er i motsetning til norsk et konsonantisk språk.