Norges bondelag servicekontor

By in
No comments

Bondelagets Servicekontor ble opprettet 1. Ikke ett måltid du spiser kunne ha vært mulig uten en bonde. Med den norske bonden slipper vi .

Bondelagets Servicekontor AS skal gi informasjon og faglig hjelp av landbruksmessig, økonomisk, regnskapsmessig og juridisk art og bidra til å utvikle ny . Styremøte og utsendingsmøte i Sør-Trøndelag Bondelag. Bondelagets Servicekontor, Trondheim. Kornmaling på Trøndersk Matfestival.

Selskapets navn er Bondelagets Servicekontor AS. Selskapets forretningsadresse er i Schweigaardsgate C i Oslo. Norges Bondelags virksomhet ledes av et styre. Styret i Bondelagets Servicekontor AS. Bondelagets Servicekontoroppretta.

Det er eit driftsselskap for sekretariatet med 1tilsette. Medlemsorganisasjonen Norges Bondelag har . Daglig ledelse av medlemsregisteret. Utarbeiding og markedsføring av medlemsfordeler.

Informasjon til ansatte, medlemmer og tillitsvalgte. Bruksmedlemmer og selskap med jordbruksproduksjon betaler i tillegg kontingent til Bondelagets Servicekontor AS beregnet ut fra areal og produksjon. Her finner du svar på vanlige spørsmål om betaling av kontingent, medlemskap og medlemsfordeler.

Redusert sats for husstandsmedlemmer kr 55- d) Redusert sats for NBU-medlemmer til og med år kr 27-. Kontingent til Bondelagets Servicekontor AS. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS. PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAG: Ordinær sats . Landbruksrelaterte selskap, samdrifter og selskap innenfor bygdeturisme og gardsmat.

Selskap er medlem i Bondelagets Servicekontor AS. Norges Bondelag søker ØKONOMISJEF. ALMINNELIGE BESTEMMELSER OM NORGES BONDELAG. Norges Bondelag er eneier av Bondelagets Servicekontor AS og skal gjennom.

Norges Bondelag vil peke på at det er en betydelig mangel med både. Bondelagets Servicekontor AS Orgnr.