Nedløpsrør drenering

By in
No comments

Når jeg drenerte rundt et hus sist så anbefalte de på det sterkeste å legge seperat rør for tak nedløp og drens. Det kan koste flesk å drenere rundt huset. Nedløpene fra takrennene bør derfor legges i rør som går et stykke unna huset, enten over bakken .

Grunnmuren på de fleste hus er gravd ned i terrenget, helt eller delvis. Huset står med andre ord i en grop. I en slik grop vil det samle seg vann, . Drenering er derfor svært viktig for å hindre fuktinntrengning i kjeller.

Det man kan gjøre er å koble et fleksibelt rør på utløpet fra takrennen og . Gravco as har årelang erfaring med utbedring av drenering rundt boliger og. Dersom du likevel har valgt å føre taknedløpene via faste rør ned til drenssystemet . Det man kan gjøre er å koble et fleksibelt rør på utløpet fra. AVSKJÆRENDE DRENERING: Ved fall inn mot huset, kan det etableres en såkalt . Nå er det tid for å koble sammen rørsystemet for drenering. En spylebrønn består av en myk 90-graders rørbøy som festes i et lengre, rett rør.

Drenering med drensrør og overvannsrør. Dette gjøres i eget rørsystem, for eksempel ved å koble til et fleksibelt rør på utløpet fra . Bl a slutter nedløpsrørene fra takrenna 2-cm over bakken cm fra. Grav frem hele grunnmuren igjen, sjekk og utbedre dreneringen. Da bør du spørre megleren disse spørsmålene om drenering av hus. Er nedløpene fra takrennene lagt i rør som går et stykke unna huset, . Grave opp en drenering grøft for å legge ned et forlengelsesrør fra nedløpsrør.

Grøften bør være ca – meter lang og frostsikkert. Arbeidet som trengs å utføres er å grave ny drenering til nedløpsrør, eventuelt koble disse på eksisterende drenering. Forskriftene sier at rør skal ligge cm under kjellergulvets nivå, men av hensyn til . Våre korrugrte drensløsninger består av et bredt standardprogram på kveil til drenering av vei, mark, plass eller som husdrenering. Prinsipielt sett består en takrenne av selve takrennen og et nedløpsrør. Rensetrakten monteres mellom nedløpsrør og drenering, for å forhindre løv og skitt i dreneringen.

Pass på at vann fra nedløp ikke renner inn mot grunnmuren eller. Unntak er If, som dekker vannskade selv om den skyldes dårlig drenering.