Modernistisk arkitektur kjennetegn

Modernismen er en retning i arkitekturen som oppsto omkring 192 fikk gjennomslag bl. Norden i 1930-årene, og har vært dominerende innenfor arkitektur . Arkitekturen kom til å gjenspeile begge disse holdningene i hele perioden ved at det ble dannet to formtradisjoner.

Som nevnt under modernismen i Europa representerte jugendstilen et nytt formspråk i. BufretLignendeGå til Arkitekturen – Arkitekturen. Både modernismen og postmodernismen er deler av den moderne tradisjon som startet allerede i renessansen. Til den kirkelige steinarkitektur hører også klosteranleggene som i løpet av.

Robert Venturi (frontfigur innen post- modernistisk arkitektur) – Less is more. I følge Bård Helland ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) råder det en form for poetisk modernisme i dagens arkitektur, hvor det følsomme har fått plass. Glassverandaer var også et kjennetegn for denne stilen.

Modernismen deles inn i flere faser: Art Noveau eller Jugendstil (18-1920) og Art Deco (1920-1930) er preget av dekorglede. Modernismen innen maleri i Europa har mange ismer, som kubisme, futurisme, surrealisme og dadaisme. De to uttrykkene modernisme og funksjonalisme kan ofte være.

But to set things straight: Funksjonalismen er en arkitektur- og designretning innenfor stilepoken modernismen. Andre kjennetegn på funksjonaliststilen er:.