Matematikk uteskole

De siste ukene har flere av matematikktimene foregått utendørs. Dette gir både rom for annerledes undervisning, mer bevegelse og bruk av . Utnytte uterommet i arbeid med undervisning i matematikk.

Fysisk aktivitet skal være framtredende. Matematikkunnskap krever handling og . Uteskole betyr at arbeid med skolens innhold flyttes ut i nærmiljøet. Uteskole innebærer regelmessig og målrettet aktivitet utenfor .

Det er likevel viktig å påpeke at uteskole alene ikke er tilstrekkelig for å forstå matematikk. Uteskolens fulle potensiale utnyttes først når det knyttes nære . Magni Hope Lossius Uteskole – en mulighet for å øke forståelsen av måling? Gerd Åsta Bones Matematikk i det fri oppdage, gjøre, sanse og føle! MATEMATIKK, UTESKOLE OG DIGITAL KOMPETANSE – FRA BARNEHAGE TIL 7. Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen.

Om digitale ferdigheter i matematikk. Tema: algebra, geometri, strategitenkning.