Liste over uønskede planter

By in
No comments

Fremmede planter og dyr fortrenger norske arter og kan føre til at de dør ut for alltid. Se en fullstendig liste over alle de fremmede skadelige artene som. Flere steder er den svært invaderende og derfor en uønsket art i Norge. Direktoratet refererer spesielt til en liste på åtte hageplanter som ikke . Man har legger et lokk over hele hage-Norge ved å nekte alle en plante som kun er . Norsk svarteliste er en oversikt over de fremmede artene som utgjør høyest. Svartelista er ikke en vurdering av om arter som er uønsket i Norge, men en . Norsk Svarteliste, som er en oversikt over fremmede.

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en trussel mot naturmangfoldet? En stor forekomst av svartelistearten slirekne ble gravd ut og fjernet. Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste. Forrige utkast til forskrift inkluderte alle arter med høy risiko i en liste over arter det er forbudt å sette ut.

Bransjestandarden inneholder ingen lister over planter, verken over de vi IKKE BØR . Arterne optræder på en ny liste over dyr og planter, som alle. Hvem bestemmer hvilke planter og hvorfor planter er svartelistet i Norge. Svelvik er der en øy som eies av Svelvik . Hagelupinen er på topp fem over uønskede plantearter i Trondheim. Planten er en av flere som nå er forbudt å plante.

Imidlertid er hybenrosen langt fra den eneste plante, som ikke er velkommen i den danske. Naturstyrelsens sortliste over uønskede planter. Den vakre, rosa og tilsynelatende uskyldige blomsten er nemlig fiende nummer en for flere andre arter og topper listen over arter som ikke . Dyr, planter, fugler, fisker, insekter og andre arter inntar nye. Artsdatabaken har laget en Norsk svarteliste med de artene som.

Her kan du se ti av de farligste uønskede artene:. Hagelupiner er en av de mest kjente artene som er på Norsk svarteliste. I denne filmen forklarer vi litt mer om hvordan denne arten oppfører seg og sprer seg i . Nå skal ekspertene lage ny svarteliste over bannlyste vesener i norsk. Levering av svartelistede planter.

Hagelupin til venstre, kjempespringfrø i midten og tromsøpalme eller kjempebjørnkjeks til . Men noen sitter og lager lister over planter de mener ikke bør få. UØNSKET: Nyperose eller rynkerose trives godt i Norge, og er en av de mest spredningsvillige og . Denne vakre hageplanten står på Regjeringens liste over planter som er uønsket i Norge. Slåss mot uønskede arter rundt flyplassen.