Kunstformidling for barn

By in
No comments

Barns møte med kunst er et møte mellom to personlighetsuttrykk,. God kunstformidling for barn og unge er derfor ”å skape et rom der barnet . Formidling av kunst til barn og unge. Kunstformidlingen er en prosess som foregår over tid. Bergen har i en års periode vektlagt formidling av kunst og kultur av høy kvalitet til barn, og området har vært en viktig del av.

Jeg er grunnleggende skeptisk til tankegangen bak kunstformidling til barn. Har barna bedt om det, eller er det noe vi voksne tror de trenger?

Kunsten å dele – forskning på kunstformidling til barn og unge. Sted: Nasjonalgalleriet, Universitetsgata 1 Oslo. Hvordan kan vi gjøre møtene mellom kunst og barn og unge meningsfulle? Hvordan skaper vi mening i formidlingen av kunst til barn og unge? I dag utgis Kunstløftets tredje avis med tema kunstformidling til barn og unge.

Redaktør Sara Hegna Hammer mener alle kan ha godt av å . Bergen : Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen, 2003. Temaet denne gang er kunstformidling til barn og biblioteket . Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole med vekt på formidlerrollen.

Samuelsen har selv formidlet kunst til barn og unge i en årrekke. I dette prosjektet jobber vi med formidling av samtidskunst til barn og. I dette prosjektet arbeider vi med kunstuttrykk og kunstformidling i det offentlige rom . SAND-festivalen har ved årets festival et særlig fokus på kunstformidling til barn og unge.

Hvordan skal man presentere samtidens komplekse kunstuttrykk for . Kunst er ofte et språk som er lettere tilgjengelig for barnet enn hva ord er. Kunstformidling til barn er viktigere enn noen gang før, sier . Konferanse om forskning på kunstformidling til barn og unge 30. Hvordan kan vi gjøre møtene mellom kunst og barn og unge . Arne Samuelsen disputerer onsdag 23. Universitetet i Bergen med avhandlingen: Kunstformidling for barn i kunstmuseum og skole- . På grunn av den pågående streiken avlyses seminaret om barn og kunstformidling som skulle vært på Høgskolen i Oslo og Akershus den 31 .