Kløyver til skigard

By in
No comments

Splitting and cutting a log to plank-Kløyving av stokk til bord: – Duration: 8:40. En skigard er et enkelt gjerde laget av trestaurer og kløyvde skier, oftest av gran. For å utnytte materialene best mulig ble smått tømmer splittet i to eller flere skier .

Ved denne typen skigard bruker vi seinvokst granstaur og skived av kløyvd gran. Som bindingsverk bruker vi galvanisert ståltråd. Dette er et rimeligere alternativ . Valdresskigard produserer skigard på gamlemåten med seinvokst staur, kløyvde skier og vierbinding forsterket med ståltråd.

Vi bruker to-tre dager på en skigard som dette, inkludert frakt av. Skiene er kløyvde, grove og trekantede planker av rundstokk, som legges . Stine Ellingsen og Per Tore Midtskogen i ferd med å sette opp skigard i Storlidalen. Deretter ble de kløyvde skiene montert og festet ved hjelp av vidjekvistene.

Skigard Skigardproduksjon er en av mange aktiviteter Nord-Odal kommuneskoger er. Avhengig av størrelsen på stokken kløyves denne i eller skier. Skigard er et enkelt gjerde laget av trestaur i et staurlag. Materialer ellers; behandlet furu eller einer, kløyvde skier og vierbinding eventuelt .