Kinesiske lykter forbud

By in
No comments

I Norge har vi ikke et generelt forbud mot kjøp, salg og bruk av kinesiske lykter. Alle har likevel en plikt til å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en måte som . Det er foreløpig ikke noe forbud mot kjøp, salg og bruk av kinesiske lykter i Norge.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har . De såkalte kinesiske lyktene som blir sendt opp i lufta, bekymrer brannvesenet. I Oslo er det nå innført totalforbu og snart kan forbudet gjelde . Skylanterne, også kjent som flygende lanterner, kinesiske lykter, rislykter, thailandske lys og fredslykter, kan bli forbudt neste år på grunn av .

Alle som har sendt opp en kinesisk lykt vet at den tar seg vakkert ut mot en mørk høsthimmel, og disse lyssprederne blir mer og mer vanlig også . Flyvende lanterner er forbudt, står det på nettsiden til Brann— og redningsetaten i Oslo kommune. Branninspektør Solveig Øverli presiserer:. KONGSVINGER: Varabrannsjef Egil Leikåsen ved Glåmdal brannvesen IKS ønsker forbud mot svevende kinesiske lykter.

DRAMMEN: Kjøp og bruk av slike lykter er ikke forbudt i Norge, men flere steder, blant annet Oslo og Larvik, har lagt ned lokale forbud mot bruk . Antallet øyeskader gikk ned etter at forbudet mot privat bruk av raketter med. Frich ber også folk om å være forsiktige med kinesiske lykter:. Bruk av skylanterner, kinesiske lykter etc.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige. I praksis vurderes § som et forbud. Flere lan for eksempel Østerrike og Australia, har totalforbud mot kinesiske lykter. Enkelte stater i USA har også lagt ned forbud mot produktet.

Her hvor jeg bor har de forbudt å sende opp kinesiske lanterner pga . Kinesiske lykter kan være brannfarlige. Kjøp og bruk av slike lykter er ikke forbudt i Norge. Nå er det forbudt å sende opp såkalte kinesiske lanterner i Røyken.

Interessen for kjøp og bruk av svevende lykter eller såkalte kinesiske lanterner ser ut til å bre om seg. I Oslo er det innført forbud mot å sende opp slike lykter. Det eksisterer pr i dag ikke noe direkte forbud mot bruk av denne type produkt. Skylanternene reguleres av produktkontrolloven som har til .