Kelvin lys skala

Kelvin er blitt et av de viktigste begrepene du må kjenne til når du skal. Kelvin, en skala som er lik Celsius, . Lystemperatur deles ofte inn i hovedgrupper, hvor begrepene varmhvit, hvit og kaldhvit er de vanligste betegnelsene.

Lyskildens egenskaper som styrke, farge og evnen til å gjengi farge. Kelvin er betegnelsen for det fargen på lyset i pæren. Her finner du en guide som enkelt forklarer forskjellen.

En lyskildes fargetemperatur angis i kelvin (K).

Mellom og er det vanskelig å se forskjeller i farge, men oppover i skalaen kan man oppleve tydelige og . Fargetemperaturen er et begrep som brukes for å beskrive synlig lys. En lyskildes fargetemperatur er definert som den temperatur det . Kelvin = Farvetemperatur, som viser hvilken lysfarve LED pærerne har. Når du skal købe LED pærer, er det en god ide at kende de forskellige kelvin grader, . LED-lys håndboken ble i sin tid solgt på Ladelys AS sine nettsider og gitt ut til elektro- og. Nedenfor ser du kelvin skalaen med noen kommentarer til hvor våre .