Kalender for demente

By in
No comments

Forget-me-not produserer og selger elektroniske kalendere laget som hjelpemidler for eldre med demens, som f. For eldre som bor alene og personer med demens er det ofte et problem å holde rede på dagene.

Når den indre klokka ikke fungerer, er det en stor hjelp å kunne se ukedag, tid og dato. Dintido er en elektronisk kalender-klokke på norsk som hjelper med å . For dem som lurer på hvilken dag det er. Forglemmegei er en elektronisk kalender som viser dagens dato og ukedag i et display.

Det er mulig å plassere et bilde . Bildet over viser en smart elektronisk kalender som har både dag, dato og om det er kvel natt eller dag. På den måten kan den demente raskt . Ideell for personer med synshemming eller demens. Dintido kalender-ur holder styr på ugedag, ti dato, måned og år.

Demens rammer alle typer mennesker (dog flest eldre), og det kan være. Hun har selv laget en elektronisk kalender (Forglemmegei) som .