Iterativ prosess definisjon

By in
No comments

Iterasjon består i å repetere en prosess med det formål å nærme seg et mål eller et resultat. Hver repetisjon av prosessen kalles også en repetisjon, og brukes . Iterativ, (til iterere), om verb som uttrykker at en handling stadig blir gjentatt, f. Definition of iterative process: A process for arriving at a decision or a desired result by repeating rounds of analysis or a cycle of operations. UP er en iterativ og inkrementell prosess. Hvis arkitektur er viktig, skal alle arbeide med å definere og raffinere arkitekturen .

Iterativ utvikling gir meg råd til å bygge kvalitet over tid. Det er ikke brukskvalitets sine oppgaver som forsinker prosessen, det er å gjennomføre utviklingen iterativt som er vanskelig, fordi . Det finnes mange definisjoner og bruksmåter at begrepet strategi. Strategiprosessen er en iterativ prosess.

Fortløpende vil det skje endringer. Vi betrakter ikke læring som en ren rasjnalistisk prosess der erkjennelse. Lewin og Dewey som alle kan defineres innenfor en sosialkonstruktivistisk tradisjon. Kontinuerlig og iterative prosesser som gjennomføres i en organisasjon for å gi, utveksle eller innhente informasjon, og for å ha en dialog med .

In software development, iterative is used to describe a heuristic planning and development process where an application is developed in small sections .