International maling datablad

By in
No comments

Search for product data sheets by product and by language. Intergard 7må påføres innenfor angitt intervall for overmaling (se teknisk datablad). Teknisk produkt datablad er tilgjengelig fra International. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdataarket.

Rådfør deg med den lokale International representanten for mer. I Dårlig Stand Fjern all tidligere maling og prime flaten. Maksimumsintervaller for overmaling er kortere ved bruk av polysiloxane toppstrøk.

International Protective Coatings for ytterligere detaljer . Westing er stolte av å være eksklusiv integrert partner med International Marine i Norge. Produkt, Beskrivelse, Produkt-ark, Teknisk datablad. International Maling AS eller fra vår Internett adresser: . Teknisk produkt datablad er tilgjengelig fra International Maling AS eller fra vår. Teknisk datablad sendes med varen. Dette er en én-komponent vannfortynnet akryl emulsjon maling.

Møter kravene for VOC innhold for BREEAM International og BREEAM Nor.