Hvordan pløye et jorde

By in
No comments

Norsk Landbruksrådgiving i Agder deler i sitt nye medlemsblad mange gode tips for hvordan møte våronna. Gunbjørn Forbord gir gode råd om pløying med store moderne traktorer. Hvordan skal pløyinga legges opp i praksis.

Rotugras i kanten på jordet er ofte smittekilde for resten av åkeren. Innstilling og kontroll før enn en kjører ut på jordet:. Mer utdypende stoff om hvilke utstyr som gjør best arbei og hvordan pløyingen bør utføres . I de fleste tilfeller vil en pløyedybde på 15–cm være passende.

Anlegg av kjøreveier i kanten av jordet og rasjonell kjøring ved de ulike operasjonene . Var på jord demonstrasjon for 2-uker siden for å demonstrere innstilling av plog samt demo av Väderstad og John . Lurer på hvordan rekkefølgen er for dette. Altså, harve etter man har pløyet jordet går jo ann så lenge det ikke er . Skal som sagt få liv i et gammelt jorde som ikke…. Kan og kjøre skålharva før pløyinga Du blir nok itte kvitt torva ved å bare pløye. Plogen går rett så går traktor helt rett i forra. Fiat 72-Turbo med Kvernland plog.

Han prøver igjen å forklare meg hvordan jeg skal styre plogen. Denne uka er bønder i Nordland på kurs for å lære seg å pløye en åker. Se hvordan fluefiske ser ut fra lufta. En variant av plogen er vendeplogen, som gjør det lettere å pløye mer effektivt. Lengden på veltefjøla avgjør hvordan velta vlir snudd.

Ansv: Tevlingsnemnda og Pløyeutvalget i Norges Bygdeungdomslag. Før en skal stille inn plogen ute på jordet, må. Hvordan legge opp pløyinga på et jorde? Pløying, det å arbeide jorden med plog, som regel den første jordarbeiding etter at avlingen er høstet (vår- eller høstpløying). Kan du ikke pløye kan du like godt la være, sa Kjell Mangerud.

På jordet har du da bare ting å stille, nemlig: pløyedjup . Gjennom flere år har vi utført forsøk som belyser effekten av pløyedybde om våren på ulike rotugras- arter. Mens alt er fryd og gammen når man pløyer og harver så det gyver av jorda, sier Lauta-bonden. Han minnes ellers hvordan naboen Kjell .