Hva er skyldøre

Hei, sitter og leser matrikler og vet slik omtrentlig hva matrikkelskyld er. Men jeg lurer på hva forskjellen var i verdi på forskjellige gårder. Skyldmark var en betegnelse på matrikkelskyld som ble innført ved matrikkelrevisjonen i 1886.

Ved denne matrikkelrevisjonen ble alle matrikulerte eiendommer . Matrikkelskyld har sin opprinnelse fra starten av 1500-tallet og ble opprettet for å kunne kreve inn skatt fra de enkelte eiendommer. En av de andre som var med i kravet om ny bruksordning har kun kort strandlinje, men stort skyldøre, og har økt sin rettighetsandel fra å være . Styret oppfordres til å ta stilling til hva som kan gjøres for å få opp småviltbestanden. Dette for å kunne kontrollere og se hvilket bruk de enkelte skyldører kommer fra. Hva med en kort tekst til hvert bilde i bildealbumet: HVEM, HVA, HVOR. Fjellheim på Bukkemo, noe som viser at man ikke vet hva man snakker om.

I dette tilfellet er kommunen med skyldøre i sterkt mindretall . Alle aldre og begge kjønn deltar, de er naboer og veit hva de skal gjøre. Misnøye med delinga etter skyldøre.