Hva er leire

Leire er finkornet jord med en kornstørrelse på mindre enn 0mm. Leire består av ulike fyllosilikatmineraler som består av silisium- og aluminiumoksider og . Realfag › Geologi › GeomorfologiBufret27.

Leire, meget finkornet avsetning, hvor en vesentlig del av mineralkornene er mindre enn 00mm. Plastisk i fuktig tilstan stiv og hard i tørr . Fagstoff: Leire er et plastisk materiale som har blitt brukt i tusenvis av år. Når man jobber med leire får man brukt sansene flittig, man kan kjenne etter de små sandkornene i leiren, hva skjer med leiren når den ligger en stund?

Leire er et naturlig forekommende, finkornig sediment og termen ‘leir’ refererer utelukkende til kornstørrelse. Her finner du betydninger av ordet Leire. Du kan også legge til en definisjon av Leire selv. Jeg bestemte meg for å finne ut hva denne leiren kan.

På leire lab’en de to siste ukene har keramikkstudenter utforsket leiren. Ut fra kornstørrelsen kan jordarten beskrives med begrep som leire, silt, san grus, stein og blokker. Begrep som morenejor forvitringsjor . ET PRODUKT AV MEKANISK SLITASJE FRA ” FELTSPAT” – VANLIG BERGART.