Hva er kunst for barn

By in
No comments

Hvordan formidler man kunst best til barn? Hvor kan man dra for å oppleve kunst i en form barn liker? Røynesdal etterlyser debatt om hva slags kunst vi skal tilby barn og om det egentlig.

Kunstmøter tilpasset barn i forhold til alder, modenhet og . Men hva skal til for at vi kan kalle noe kunst? I Bergen finnes det et eget kunstmuseum spesiellt for barn. Det er litt ubestemt hva kunst egentlig forventes å gi.

Det umiddelbare i barns uttrykk er ikke lett å kopiere. Phd-stipendiat Simen Mæhlum og førstelektorstipendiat Ann-Hege Lorvik Waterhouse Avd LUI . Et klokt kunstnerhode har sagt at all god kunst er god pedagogikk, men ikke all pedagogikk er god kunst. I barns liv kan kunsten være med på å . Siste utgave av Kritiker tar for seg temaet barn og litteratur, og i tråd med. Hvem skal bestemme hva barn og unge kan . Barns møte med kunst er et møte mellom to personlighetsuttrykk, kunstnerens og mottakerens og formidleren skal koble de to sammen, slik at . Kunst for barn og unge har i økende grad blitt et eget kulturpolitisk satsningsområde. Hva er de største utfordringene og hva trengs det mer kunnskap om?

Er det slik at barn har en annen måte å oppleve kunst på enn voksne? Hva mener vi egentlig med et grunnleggende begrep som kunst for barn og unge? Hvor avgrenses eventuelt barnekunsten fra voksenkunsten? Vi har valgt kunst, kultur og kreativitet som tema denne våren.

Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Finnes det egentlig kun ett riktig svar på dette spørsmålet? Er ikke alt avhengig av øyet til den som ser? Ett kunstverk kan bety mye forskjellig fra . Voksne kan lære mye av dem, sier Sunniva Heradstveit.

Hun har forsket på barn og kunst, og er imponert over hva de har fått til i Akrobaten barnehage. For klassen min er Kunst, kultur og kreativitet nå avsluttet med. Barn, kunst og kultur er skrevet av kunstnere, formidlere og forskere, alle med felles mål: At barn skal få oppleve . Det fleste kunstmuseer i Norge tilbyr gode opplegg for barn og unge.

Hva med å legge en tur til et av byens kunstmuseum?