Hva betyr ratio

By in
No comments

Her finner du betydninger av ordet ratio. Du kan også legge til en definisjon av ratio selv. Bla milions ord og uttrykk på alle språk.

Odds ratio, OR, forholdet mellom to odds. En odds er sannsynligheten for at en gitt hendelse skal inntreffe i forhold til sannsynligheten for at . Klikk Finn ratio for å finne den tilsvarende og manglende verdien. Oversettelse for ‘ratio’ i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske.

Engelsk-norsk oversettelse av ratio. Hva er forholdet mellom fôr og fisk? Ratio decidendi er et latinsk begrep som direkte oversatt betyr begrunnelse (rationale) for avgjørelsen. I rettslig sammenheng benyttes uttrykket for å betegne . Sharpe Ratio er basert på differanser mellom risikofri rente (obligasjonsindeksen ST1X) og fon delt på standardavviket for de periodene Sharpe beregnes for. Forholdet analyse er en metode for å analysere data for å bestemme den samlede soliditeten i en bedrift.

Finansanalytikere ta informasjonen . Som alle historiske tall, trenger ikke en historisk høy IR å bety at forvalter klarer å gjenskape prestasjonen fremover og motsatt. Hva menes med ratio i forbindelse med dette diagrammet?

Ratio er størrelsesforholdet mellom antall aksjer som er til salgs og det antallet som er etterspurt.