Husregler borettslag

By in
No comments

Borettslaget Etterstad Vest er andelshavernes eiendom. Som naboer må vi ha husordensregler som sikrer oss orden, ro og hygge i hjemmene våre. Med jevne mellomrom dukker det opp saker i dagspressen der beboere i borettslag klager på det de mener er urimelige ordensregler.

Enhver borettshaver og dennes familiemedlemmer plikter å bidra til at alminnelig ro og orden hersker innenfor borettslagets område. Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å vise hensyn og omtanke . HUSORDENSREGLER FOR STARRMYRA BORETTSLAG, SAMT TILLEGG TIL DISSE. Velkommen til Starrmyra Borettslag Et godt bomiljø avhenger i første .

Reviderte husordensregler, vedtatt på ordinær generalforsamling. HUSORDENSREGLER FOR HOVIN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 25. Hjemmesiden til Bjerkedalen borettslag.

I 20ble det vedtatt en ny lov om borettslag, som trådte i kraft 15. I tillegg til vedtekter har borettslagene gjerne husordensregler. Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget.

Beboeren er ansvarlig for å følge reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, . Forbud mot enkelte typer husdyr må respekteres. Vedtak fra generalforsamling 2015: Det etableres 3-steder på borettslagets friområder hvor det legges til rette .

For første gang i mitt liv skal jeg leie et rom i en leilighet som ligger i et borettslag i Kristiansand. Jeg ser nå gjennom husreglene som . Borettshaver kan ikke sette opp skilt eller private antenner på borettslagets område. Borettshaver må sørge for at det er korrekt navneskilt på . Husordensreglene er vedtatt på generalforsamling 09. Her finner dere husordensreglene og vedtektene for borettslaget vårt. Vesentlige brudd på husordensregler kan føre til oppsigelse av boretten og all . Når du eier en borettslagsleilighet eller andelsleilighet, innebærer det at du har bruksrett til en leilighet i et borettslag.

VG leter etter landets sprøeste husordensregler for borettslag og sameie. SEND INN DINE ELLEVILLE BORETTSLAGSREGLER HER! Styret velges av og blant beboerne, og har ansvar for at borettslaget drives etter.

Vedtekter (og ev. husordensregler) fastsettes av generalforsamlingen, der alle . Vedtatt på generalforsamlingen 15.