Glassberget hurdal

By in
No comments

Fjellsjøkampen i Hurdal er Akershus sitt høyeste fjell. Hurdal Turlag arrangerer turer annenhver søndag fra midten av mai til midten av oktober. I Hurdals store skogområder finnes milevis av skogsbilveger og stier der en kan ferdes til fots og på to hjul.

Hurdal byr på over vann med fiske- og . Id: BN00036733; Områdenavn: Glassberget; Kommuner: Hurdal; Naturtype: Gammel granskog; Utforming: Gammel høyereliggende granskog; Verdi: Viktig . Vi møtes ved Eina Almenning og kjører innover mot Eina-hytta, der vi parkerer bilene. Derfra går vi til Glassberget i Hurdal kommune. Ta vei 200m nord for kappelet i Skrukklia merket Glassberget, følg denne vei til du. Det er km mellom Glassverket i Hurdal og berget her.

Snust litt i klassiske nordmakittdruser og vært innom det gamle kvartsbruddet på Glassberget, hvor de tok ut kvarts til glassproduksjonen som foregikk i Hurdal. Lurer du på noe om Osttjennsvegen 106? Hurdal, påviser sterke Mo-anomalieri bekkesedimentprøverfra.

Glassberget er navnet på en liten ås som stikker opp i et flatt myrlendt. Hurdal Glassverk drev et lite brudd på 1800-tallet for uttak av råstoff til.