Glass snl

By in
No comments

Det vi i dagligtale kaller glass, og som gav opphav til betegnelsen, er en smelte av ulike oksider som sammen danner et fast materiale med høy . Venetiansk glass, benevnelse på glass fremstilt i Murano utenfor Venezia.

Araberne lærte venetianerne å lage luksusglass, og fra ca. Herdet glass, glass som ved varmebehandling eller kjemisk behandling får økt sin mekaniske styrke og varmebestandighet. Tidsenhet tilsvarende en halv time.

Det er åtte glass i en vakt på fire timer. Uttrykket skriver seg fra den tid da man brukte halvtimeglass til å . Fotokromatisk glass, glass som får en mørk farge når det påvirkes av lys, avhengig av lysets intensitet. Fremstillingen av drikkeglass har alltid spilt en sentral rolle i utviklingen og produksjonen av glass, og moteretninger, ulike . Lite glass øl (halvparten av vanlig glass). Philip Glass, amerikansk komponist og musiker, studerte ved Juilliard School i New York og under Nadia Boulanger i Paris.

I eldre tid ble alt glass formet håndverksmessig av glassblåsere, og de samme metoder brukes med visse modifikasjoner stadig ved fremstilling . Glassfiber, tynne fibrer fremstilt fra smeltet glass. Glass er et stivt men samtidig svært elastisk materiale helt til det når sitt bristepunkt. Diaplektisk glass, amorft materiale dannet ved at mineraler har blitt utsatt for en sjokkbølge uten at de har smeltet.

Ifølge EU-direktiv skal såkalt helkrystall inneholde minst blyoksid. Betegnelsen krystall benyttes for glass som inneholder totalt av . Saturday Night Live’s Weekend Update — the bit that long ago became the best reason to tune into SNL — took on Glass last night… an well, . This laugh-out-loud funny Saturday Night Live sketch .