Funksjonalisme arkitektur

By in
No comments

Funksjonalisme (lat. functio (gen. functionis), fungere, utføre, fullbyrde), er et begrep, mest kjent innen formgiving og arkitektur, som hevder at der er en . Arkitekturhistorie › Funksjonalisme i arkitekturhistorienBufret24. Funksjonalismen er en stilretning som legger vekt på det konstruktive og utelukker alt som er overflødig.

Fagstoff: På mange måter er funksjonalismen mer et program for god. Den skulle være et idégrunnlag arkitekter og designere kunne bruke til . Funksjonalisme (forkortes ofte til funkis) er en arkitektonisk stilretning. Kjente arkitekter innen funksjonalismen i Norge er Lars Backer, Gudolf .

Funksjonalismens store idealist, sveitsiske Le Corbusier, mente at menneskenes. Gjennom arkitekturen ville han skape en ny livsholdning. Dette er en oppgave om hovedtrekkene innen funksjonalismen.

Det er lagt mest vekt på arkitektur, men også noe om møbler og stilens . Funksjonalismen oppstår delvis som et sosialt og bolighygienisk prosjekt. Arkitekturen kom til å gjenspeile begge disse holdningene i hele perioden ved at. På 1930-tallet var modernismen med funksjonalismen en form for utopiske . Med oppføringa av restaurant Skansen, Ekebergrestauranten og Horngården innleia arkitekten Lars Backer funksjonalismen i Noreg.