Fugemasse tørketid

Sementbasert fugemasse til gulv og vegg, in- ne og ute, i. Fugemassen er lett å bearbeide, og det er enkelt å fylle fugen. Alfix fugemasse presses i fugene ved bruk av fugebrett, diagonalt på fugene,.

Hey’di Multifug er en sementbasert fugemasse som benyttes til fuging av keramiske fliser, mosaikk og. Når fugene er helt tørre, la dem gjerne tørke over natten, følger du . Litt forskjellig fra type til type når det gjelder lim og fugemasse. På de aller fleste jeg har brukt har det stått timer.

Når limet er herdet påføres fugemasse med gummisparkel eller fugebrett. Påfør massen diagonalt over fugene. Så snart fugemassen er overflatetørr, men fortsatt . Sementbasert fugemasse for vegg – og gulvflis innvendig og utvendig.

Tørketid før vasking: 10-minutt etter fuging. På sterkt sugende underlag skal det påføres primer bestående av del Acryl-W fugemasse og deler vann før fuging. Tørketiden vil være ca time ved normal . At fugene har blitt dype enkelte steder skyldes nok at fugemassen er. Det er viktig å være nøyaktig både med blandeforhol tørketid og .