Forklar begrepene storfamilie og kjernefamilie

By in
No comments

Storfamilie, familieform som omfatter flere generasjoner og sidegrener, og som følgelig har flere medlemmer enn kjernefamilien. Familien er en viktig ramme rundt menneskenes liv i det norske samfunnet som ellers i verden. Men hva som er en vanlig familie avhenger av hvem man spør, . I det gamle bondesamfunnet var storfamilien den vanligste familieformen. En kjernefamilie er mor og far med ett eller flere felles barn.

Forklar begrepene storfamilie og kjernefamilie. En vanlig familietype er kjernefamilien.

Kjernefamilien består av mor, far og barn. De bor sammen i et hus eller i en leilighet. Det er ikke vanlig at en storfamilie . Kjernefamilien er bare en av mange mulige familieformer. Men vi forsøker likevel å definere begrepet. I sosiologien og familiesosiologien knyttes gjerne begrepet til den . En storfamilie består av foreldrefamilien, familien til ett eller flere av barna, eventuelle voksne uten egen kjernefamilie, og eventuelle barnebarn.

I bondesamfunn er det derfor vanlig at storfamilier bor og jobber sammen, og at også. Fellesfamilien er én variant av storfamilie. Kor går grensa mellom familie :familie: og storfamilie :storfam:.

Eller er storfamilie en definisjon på oldeforeldre, besteforeldre, foreldre, tanter, onkler,. Storfamilie er kjernefamilien pluss besteforeldre og søsken til foreldre i . Dimensjoner i konstruksjonen av identitet (Fagstoff, nb) .