Elvåga drikkevann

By in
No comments

Nord-Elvåga (også kalt Nordre Elvåga) er en innsjø i Østmarka på grensen mellom. Elvåga har vært brukt som drikkevann siden 194 og betjener ca. I all fred og fordragelighet sitter denne fiskeren med flere stenger i en kano på Sør-Elvåga som er drikkevann for Oslo og Ski.

Omkring nitti prosent av Oslos drikkevann går gjennom Oset renseanlegg ved. Elvåga står for rundt , og resten er fordelt på Langlia og . Nordre og Søndre, to langstrakte vann i Østmarka, på grensen mellom Oslo og Lørenskog kommuner; danner grensen mellom Oslo og . Drikkevannet i Oslo har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Maridalsvannet), Skullerud vannbehandlingsanlegg (Elvåga) . Vannet Nord-Elvåga ligger ved Mariholtet. Elvåga har vært brukt som drikkevann siden 1941. Temasiden gir informasjon om drikkevann og beredskap knyttet til drikkevannsforsyningen. Fra Elvåga i Østmarka på grensen til Lørenskog renner det i bratte rør ned til Skullerud.

Fallet gjør at man ikke trenger å bruke elektriske . Nordre og Søndre Elvåga er to langstrakte vann i Østmarka som danner grensen. Frank Haugen fikk sjokk da han så en fisker på Sør-Elvåga, et av Oslos drikkevann. Vi har inntaksvann: Maridalsvannet, Elvåga, Langlivannet og Alnsjøen.

Vann- og avløpsetaten produserte 9millioner kubikkmeter drikkevann i 2007. Ved klorering av drikkevann kan klor reagere med organisk stoff og danne. Osloregionen (Langlia, Skullerud (Elvåga), Alunsjøen, . Lutvann og Nøklevann var drikkevannskilder for Søndre Aker fra 18til 1982. Nå kommer drikkevannet fra Elvåga.

Vannet fra Elvåga renner mot nor og i . Man må være oppmerksom på at Drettvann, Halssjøen, Knuttjern og Fiskelausa er drikkevann. Dette gjelder også den søndre delen av Elvåga. Skullerud Elvåga Fullrensing Klorering. Forskrift om vannforsyning og drikkevann m. Under annen verdenskrig ble Elvåga regulert til drikkevann og det ble brått slutt på både dyr og servering på Mariholtet. I 19kjøpte kommunen stedet og de . Stedet var opprinnelig husmannsplass under Ellingsrud gård som i sin tid hadde plasser med Mariholtet ved Elvåga som den sørligste i Ellingsrud skog.

Stemmer vel det – Elvågå er drikkevann opg fiske er forbudt – kikket på kartet og fant ut at der jeg fisket var i Elvågå badedam, som ligger rett . Elvåga er drikkevann for S del av Oslo og Bjørndal. Vannet pumpes i tunnel til Skullerud vannrenseanlegg. Bortsett fra drikkevannet fra Skullerud Renseanlegg er vannet litt for surt de andre stedene. Maridalsvannet leverer av drikkevannet, Elvåga leverer  .