Ekte perler verdi

By in
No comments

En naturperle – såkalte ekte perler – dannes ved at et fremmedlegeme har. Det er flere forhold som må tas i betraktning når verdien av perler skal anslås. En naturperle – såkalt ekte perler – dannes ved at et fremmedlegeme har trengt seg.

Det er flere forhold som tas i betraktning når verdien av perler skal anslås. En ekte perle blir til ved at et sandkorn eller fremmedlegeme kommer inn i en musling. Symmetriske perler har størst verdi.

En ekte perle – naturperlen – oppstår ved at et sandkorn eller et fremmedlegeme.

Imiterte perler har liten verdi, og er lett å skille fra de ekte og kulturperlene. Med ekte perler menes det perler som har oppstått i naturen uten hjelp av mennesker. En spesifikk formel anvendes for å regne ut en del av en perles verdi. Tahiti perler er mye mørkere enn andre saltvann perler, og forekommer naturlig i en rekke farger, ofte nyanser av svart, selv om ekte svarte . Vi har nå 1ekte perler pris fra Finn.

Ekte perler blir dannet i en musling. Ferskvannsperler blir dyrket i ferskvannsmuslinger, kulturperler er perler som er dyrket. En naturperle – såkalte ekte perler – dannes ved at et fremmedlegeme har trengt seg inn.

Det er flere forhold som spiller inn når verdien av perler skal anslås.