Eika fond

Les mer om våre fond og velg det fondet du ønsker å starte sparing i. Derfor fraråder kapitalforvalter å kjøpe fond ut fra historisk avkastning. Det dyreste fondet i Morningstars oversikt er fondet Eika Alpha, som . Sparing i fond gir vanligvis bedre avkastning enn å ha pengene på konto. Informasjon til deg som sparer i et Eika-fond. De har også fokus på solide selskaper og kontinuerlig evaluering av porteføljen. Et utvalg av fond vi tilbyr via Eika er: Eika Spar; Eika Balansert; Eika Norge; Eika . Investeringsprofil: Eika Egenkapitalbevis.

Fondet investerer i egenkapitalbevis og aksjer innen finanssektoren notert på nordisk børs eller tilsvarende . Eika Norge er et fond som er eksponert mot det norske aksjemarkedet med en portefølje som er veldiversifisert på tvers av sektorer. Sparing i fond gir vanlegvis betre avkastning enn å ha pengane på konto. Informasjon til deg som sparer i eit Eika-fond. Veiledning nettbank — Fond og Spareavtaler.

Pensjonsmidler ‘ Fond: EIKA NORDEN. Eika Spar er eit fond som er samansett av dei beste aksjane i våre norske, nordiske og globale fond. Flyttingen gjør at Eika Kapitalforvaltning nå kan tilby en mer fleksibel og fremtidsrettet løsning til deg som kunde. Du kan daglig følge utviklingen på dine fond på . Verdipapirsentralen (VPS) til en ny konto hos Eika.

Eika Kapitalforvaltning Skagen Fondene Forte Fondsforvaltning . Snart blir fondsdelane flytte dine frå Verdipapirsentralen (VPS) til ein ny konto hos Eika.