Drektighetstid hest gris sau

By in
No comments

Drektighet er et uttrykk som er synonymt med svangerskap hos pattedyr. Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver .

Den store variasjon i drektighetstid hos mink har sammenheng med tidspunktet for bedekningen. Jo større et pattedyr er, jo lenger er det drektig. Elefanten bærer fosteret sitt i nesten to år, mens neshornet og sjiraffen også har lang drektighetstid.

Helsetjenesten for sau gjennomgår i temaheftet under de ulike fasene i en normal fødsel, og årsaker til- og tiltak ved fødselsvansker.

Mangler: hestFakta om sauen – tommeliten. Cat=365BufretLignendeDala, Rygja, Steigar, Norsk kvit sau, Sjeviot, Norsk pelssau, Spælsau og Gammalnorsk sau er de vanligste rasene i Norge. Det finnes minst raser til, men det . TEMA: Drektighet, følling og føllet. DREKTIGHETSTID: – Gjennomsnittelig drektighetstid for hest er ca 335-345dager, men kan variere (310-3dager), mellom . I dag er det veldig vanlig og leie væren igjennom besetningen for å snuse seg frem til brunstige sauer. På denne måten kan man notere hvem . BufretProstaglandinanalog til storfe, svin og hest.

Svin: Fødselsinduksjon ved forlenget drektighet.

Forsiktighetsregler ved bruk av antiparasittære midler ved drektighet og laktasjon. Switch Pour-on kan ikke lengre brukes til hester som er tenkt slaktet til konsum.